سفارش تبلیغ
صبا ویژن
چرا منو دوست داری...!!!؟؟؟؟
 
Once a Girl when having a conversation with her lover, asked 


یک بار دختری حین صحبت با پسری که عاشقش بود، ازش پرسیدWhy do you like me..? Why do you love me?

 

چرا دوستم داری؟ واسه چی عاشقمی؟

I can"t tell the reason... but I really like you

 
دلیلشو نمیدونم ...اما واقعا"دوست دارم

You can"t even tell me the reason... how can you say you like me?


تو هیچ دلیلی رو نمی تونی عنوان کنی... پس چطور دوستم داری؟

How can you say you love me?


چطور میتونی بگی عاشقمی؟

I really don"t know the reason, but I can prove that I love U


من جدا"دلیلشو نمیدونم، اما میتونم بهت ثابت کنم

Proof ? No! I want you to tell me the reason


ثابت کنی؟ نه! من میخوام دلیلتو بگیOk..ok!!! Erm... because you are beautiful


باشه.. باشه!!! میگم... چون تو خوشگلی،

because your voice is sweet,


صدات گرم و خواستنیه،

because you are caring,


همیشه بهم اهمیت میدی،

because you are loving,

 

دوست داشتنی هستی،

because you are thoughtful,


با ملاحظه هستی،

because of your smile,


بخاطر لبخندت،

The Girl felt very satisfied with the lover"s answer

 
دختر از جوابهای اون خیلی راضی و قانع شد

Unfortunately, a few days later, the Lady met with an accident and

went in coma 

متاسفانه، چند روز بعد، اون دختر تصادف وحشتناکی کرد و به حالت کما رفت

The Guy then placed a letter by her side


پسر نامه ای رو کنارش گذاشت با این مضمون

Darling, Because of your sweet voice that I love you, Now can you talk?

 عزیزم، گفتم بخاطر صدای گرمت عاشقتم اما حالا که نمیتونی حرف بزنی، میتونی؟

No! Therefore I cannot love you

 

نه ! پس دیگه نمیتونم عاشقت بمونم

Because of your care and concern that I like you Now that you cannot

 show them, therefore I cannot love you

 

گفتم بخاطر اهمیت دادن ها و مراقبت کردن هات دوست دارم اما حالا که نمیتونی برام اونجوری

باشی، پس منم نمیتونم دوست داشته باشم

Because of your smile, because of your movements that I love you

 
گفتم واسه لبخندات، برای حرکاتت عاشقتم

Now can you smile? Now can you move? No , therefore I cannot love

you

اما حالا نه میتونی بخندی نه حرکت کنی پس منم نمیتونم عاشقت باشم

If love needs a reason, like now, There is no reason for me to love

 you anymore

 

اگه عشق همیشه یه دلیل میخواد مثل همین الان، پس دیگه برای من دلیلی واسه عاشق تو بودن

 وجود نداره

Does love need a reason?

 

عشق دلیل میخواد؟

NO! Therefore!!

 

نه!معلومه که نه!!

I Still LOVE YOU...

 
پس من هنوز هم عاشقتم


True love never dies for it is lust that fades away


عشق واقعی هیچوقت نمی میره

Love bonds for a lifetime but lust just pushes away


این هوس است که کمتر و کمتر میشه و از بین میره

Immature love says: "I love you because I need you"


"عشق خام و ناقص میگه:"من دوست دارم چون بهت نیاز دارم

Mature love says "I need you because I love you"


"ولی عشق کامل و پخته میگه:"بهت نیاز دارم چون دوست دارم

"Fate Determines Who Comes Into Our Lives, But Heart Determines

Who Stays"
"سرنوشت تعیین میکنه که چه شخصی تو زندگیت وارد بشه، اما قلب حکم می کنه که چه

 

 

نظرشما چیه؟؟؟

شخصی در قلبت بمونه"

نظر()

      ابراز عشق


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ